Medlemmerne i det ny lokalråd:  

                

Ejner Eg Rahbek

Formand

Bøllingsøgårdvej 11A, tlf 24 69 01 01

   

Marianne Lund Nielsen

Næstformand

  

Birgit Ginnerup

Kasserer/sekretær

 

Lone Rosenkvist

Hjemmeside/sekretær