Med støtte fra LAG-Silkeborg blev der i 2012 startet et arbejde med at udforme en lokal udviklingsplan (LUP) for Fredriksdal-Kragelund lokalområde. Der blev holdt nogle fællesmøder i lokalområdet, og nogle møder i Silkeborg om financieringsmuligheder. Projektet mundede ud i en LUP rapport for lokalområdet 2013.

Den Lokale Aktions Gruppe i Silkeborg var en forening, der formidlede EU-midler til lokalt funderede projekter i landdistrikter.