Stenholt Skov skovbund

Nogle få kilometer vest for Kragelund by ligger den fredede Stenholt Skov med et af Jyllands største og bedst bevarede egekrat. Egekrattet er opstået ved en tidligere stævningsdrift, hvor træerne blev afskåret ved roden, og stødskuddene blev anvendt af bønderne til brændsel, stolper og byggematerialer.

Skoven er rig på laver, blandt andet den sjældne ”Almindelig lungelav”, der er indikatorart for gamle urskovslignede skove.

Den ca. 100 ha store skov rummer mange kulturspor for eksempel oldtidshøje og stensætninger.

I udkanten af skoven findes Skallerund Sø.

Sammen med den lidt nordligere liggende højmose, Stenholt Mose, er et areal på i alt ca. 340 ha udpeget til natura 2000 område. Der er ikke offentlig adgang til højmosen, men Stenholt Skov har et afmærket stisystem beskrevet i en folder for området med indtegning af de mange seværdigheder. Folderen fås på Klosterlund Museum.