Bøllingsø

Et par kilometer vest for Kragelund by syd for Stenholt Skov ligger den genoprettede fredede Bøllingsø, som er Danmarks trediestørste naturgenopretningsprojekt.

Vandpileurt i Bøllingsø

Søen blev oprindelig dannet for ca. 12000 år siden i slutningen af istiden, men blev afvandet i 1870’erne. Tørven fra den gennem tiden dannede højmose blev udnyttet til brændsel og søbunden til høslæt.

I 2005 blev den ny sø på ca. 360 ha etableret ved at stoppe afvandingskanalerne.

Der har indfundet sig et vældigt fugleliv med også sjældne arter.

Se mere om fuglelivet på denne hjemmeside. 

Søen fødes af kilder i bunden af den SØ ende, og den afvander til både Funder Å mod syd og Skygge Å mod nordvest og dermed til Karup Å og videre til Limfjorden.

Området omkring søen indeholder en mangfoldighed af naturtyper og rummer mange vigtige fortidsminder, fra de første rensdyrjægere her i landet, mange stenalderbopladser, gravhøje og ikke mindst fundstederne for moseligene Tollundmanden og Ellingpigen, der kan ses på Silkeborg Museum.

Læs mere om moseligene på denne hjemmeside.

Statsskovdistriktet Midtjylland har ansvaret for området og har etableret en sti rundt om hele søen med forskellige faciliteter. Der er en folder om Bøllingsø med den afmærkede sti. En del af stien indgår i Hærvejsvandreruten.

Læs om hærvejsruterne på denne hjemmeside.

Læs mere om Bøllingsø på Naturstyrelsens hjemmeside.