På hjemmesiden for Midttraffik findes køreplaner for bus linierne i lokalområdet. Det drejer sig om bus linierne 32, 35 og 36.

Der er også oplysninger om Teletaxa og Flextur.

Midttraffik hjemmeside