Skålstenen

Helledammen syd for kirkens p-plads lå oprindelig hen i et stort morads med mergelgrave, hvor byens befolkning kunne hente ler til de lerklinede vægge.

I 1927 gik man sammen om at forskønne omgivelserne op mod kirken. Forskellige mindeværdige sten blev anbragt, nogle med inskription, andre uden, men alle med hver sin historie.

 
Stenene blev anbragt i en kreds repræsenterende de daværende hus- og gårdmænd, som et gammelt bystævne.

Skålstenen fra Stenholt skov er også her.

Se mere i brochuren der ligger i kirkens våbenhus.