Lokalområdet

Frederiksdal-Kragelund lokalområde omfatter det gamle Kragelund Sogn med de to landsbyer, Kragelund og Frederiksdal, med opland

Kragelund
Byen har både områder med gamle bondehuse og moderne parcelhuskvarterer med smukke grønne fællesarealer.

Frederiksdal 
Nord for Kragelund ligger Frederiksdal, der grundlagdes for godt hundrede år siden som en hedekoloniby. Besøg Frederiksdalområdets egen hjemmeside.

Oplandet

I oplandet udenfor de to landsbyer ligger enkelte store landbrug, en del fritidslandbrug og nedlagte landbrug samt fritliggende huse.

Lokalområdet ligger på grænsen mellem det frodige Østjylland med gode jorde og de sandede magre hedeegne i Vestjylland.

Derfor har området en meget varieret natur med Skove, heder, søer, moser, enge og overdrev.

De mange gravhøje i området, og rester efter jernudvinding i oldtiden i form af dele fra smelteovne og og slagger, vidner om beboelse af egnen langt tilbage i tiden.

Den gamle hærvej har spor, der går igennem området, og de ny hærvejsruter for vandrere og cyklister går henholdsvis tæt på Kragelund og igennem byen.

Lidt udenfor Kragelund ligger landets trediestørste naturgenopretningsprojekt, Bøllingsø. Det udgør et stort rekreativt område med enestående natur.

Lokalområdet