Kragelund Børnehave

Kragelund Børnehave/Kragelund Børnehus er den ene af fire enheder i daginstitutionen Trehøje, Skægkær-Funder Funder Kirkeby-Kragelund.

Kragelund Børnehave

 

Kragelund Børnehave ligger i udkanten af Kragelund, i den vestlige del af Silkeborg kommune. Børnehaven åbnede i marts 2001, de nuværende bygninger er fra 2010. 
Der er en stor legeplads, skov, marker og sportsplads i nærheden, som der gøres brug af. 
Der er tæt samarbejde med skole, SFO og dagpleje med fokus på den gode overgang, fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole/SFO. Børnehaven er forberedt til en vuggestuegruppe, lokalerne er i dag til rådighed for dagplejen, som benytter både legeplads og vores indendørs faciliteter.

Børnehaven er funktionsopdelt med værksteder, legenicher og rum, som inspirerer til leg og aktiviteter.

Læs mere på Kragelund Børnehaves hjemmeside