Hvis du vil have et arrangement omtalt her på siden, så send en mail med dato, sted og indhold til lr@boellingsoe.net

 

Lokalrådets årlige stormøde - torsdag 14 marts 19.00-21.00 i Kragelund Forsamlingshus

STORMØDE

Torsdag d. 14 Marts* i Forsamlingshuset kl. 19:00 – 21:00


Mød op til Lokalrådets årlige Borgermøde (tidl.: Stormøde) i Kragelund Forsamlingshus, hvor vi får besøg af Uwe Rheis, fra Rheis arkitekter samt Mia Sabine Berle, vores byplanansvarlige for Kragelund-Frederiksdal, der vil orientere om planerne for det nye byggeri af de 10 familieboliger.

Desuden har vi ”en første præsentation” af nogle forslag og idéer fra hhv. Frederiksdal og Kragelund specielt møntet på de yngre generationer. I begge indslag vil der naturligvis være mulighed for spørgsmål & svar.

Som en fast del del af Stormødet beretter vi naturligvis også om året der gik, samt hvad der rører sig i Lokalrådet´s regi og i lokalsamfundet.

Sidst, men ikke mindst, er der som altid plads til spørgsmål og svar og en hyggelig diskussion.


Program: 19:00 Velkomst v/ Ejner Rahbek og efterfølgende valg af dirrigent


19:10 Orientering om planerne for nyopførelse af de 10 familieboliger
overfor købmandsbutikken og plejecenteret v/Uwe Rheis og Mia Sabine Berle


20:00 Lokalrådets beretning v/ Ejner Rahbek

Regnskabsaflæggelse v/Birgit Ginnerup

Valg af Lokalråd:

På valg er: Lone Rosenkvist, Birgit Ginnerup og Ejner Rahbek. Alle modtager genvalg.

Valg af revisor og revisor suppleant


20:30 Idéer og forslag fra den yngre generation i Frederiksdal & Kragelund


20:50 Eventuelt og afslutningVi indlægger en pause undervejs hvor der vil være mulighed for en kop kaffe, en vand og en småkage.Med venlig hilsen

Lokalrådet for Frederiksdal-Kragelund`* Uheldigvis falder datoen sammen med skolefesten på Kragelund Skole samme aften - det har vi ganske enkelt overset da vi fastlagde Borgermødet. Og desværre ikke muligt at flytte.