Hvis du vil have et arrangement omtalt her på siden, så send en mail med dato, sted og indhold til lr@boellingsoe.net

 

Torsdag 10 september 19.15-21.15 i Kragelund Forsamlingshus -Borgermøde med deltagere fra kommunen

Præsentering diskussion af kommuneplanen 2020-2032 og dens betydning for vores lokalområde

 

Lokalrådets STORMØDE udskydes til næste år, 2021

Grundet Corona var vi nødt til at aflyse og udskyde vort planlagte årlige Stormøde i Marts.
Vi har på vores Lokalrådsmøde sidste torsdag d. 20/8 vurderet behovet for at afholde Stormøde i efteråret og desuden iagttaget Corona restriktionerne, som de ser ud for tiden. Vi er nået frem til, at vi springer over Stormødet i 2020 og i stedet afholder næste Stormøde i Marts 2021.

På det årlige Stormøde, hvor der blandt andet orienteres om Lokalrådets arbejde i det forløbne år, vælges der også medlemmer til Lokalrådet for den kommende periode. Det betyder, at indtil Marts 2021 fortsætter de nuværende medlemmer af Lokalrådet.

I øvrigt vil vi gerne bruge lejligheden til allerede nu at opfordre de, der kunne være interesserede i at deltage i Lokalrådet, om at tage kontakt. Det kan enten ske via e-mail: fk.lokalraad@gmail.com eller ved henvendelse til undertegnede.

P.v.a. Lokalrådet for Frederiksdal-Kragelund

Ejner Rahbek, fmd.
24 69 01 01